וועדה להפסקת הריון

על מנת לקבל אישור להפסקת הריון חייבת האישה להגיש בקשה לוועדה להפסקת הריון. וועדה זו מתקיימת עפ"י החוק.

ב"עתידים מדיקל סנטר" מורכבת הוועדה מעובדת סוציאלית ושני רופאי נשים מומחים.

רק אישה העומדת באחד מהקריטריונים המצויינים בלשונית " קריטריונים לקיום וועדה להפסקת הריון"  ,לצורך אישור הפסקת ההריון, רשאית לגשת לוועדה.

הבקשה לביצוע הפלה תובא בפני הוועדה, ובמהלכה יוסבר לאישה על תהליך הפסקת ההיריון , על הסיבוכים האפשריים וינתן מענה לשאלותיה.

במרכז הרפואי עתידים מדיקל סנטר בקשתך לביצוע הפלה תובא בפני ועדה בראשות רופאי נשים מומחים וזאת לאחר בדיקה מקיפה.

אל הוועדה עלייך להגיע עם תעודת זהות, בדיקת סוג הדם (RH) וספירת דם.

הוועדה להפסקת היריון מוסמכת על ידי משרד הבריאות ונציגותנו תספקנה לך מענה לכל שאלותייך ומידע מקיף על הליך הפסקת ההיריון וההכנות לקראתו. 

למי פונים:  מומלץ לפנות לעובדת הסוציאלית
בטלפון: 054-7766032.
במייל: vaada@atmc.co.il

העו"ס תנחה את האישה כיצד עליה להתכונן ולהיערך לקראת הוועדה להפסקת היריון.

החלטת הוועדה תימסר לרוב מידית לאישה ותישמר באופן חסוי.