זכאות להפסקת הריון

איך תדעי אם את זכאית לעבור וועדה? הקריטריונים במדינת ישראל עפ"י החוק הם:

  • בחורה שגילה למטה מגיל 17 – נערות בגיל זה זכאיות להופיע בפני הוועדה גם ללא נוכחות אחד מההורים.
  •  אישה שגילה גבוה מגיל 40.
  •  ההיריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי (אונס או גילוי עריות)
  • רווקה או אישה נשואה שהרתה מחוץ למסגרת הנישואין.
  • הוולד עלול להיות בעל מום רפואי.
  •  המשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה לנזק גופני או נפשי.