מחויבים לסודיות

קיימת שמירה מירבית על דיסקרטיות וחשאיות בכל הנוגע לזהות הפונה אלינו.

כל המידע והמסמכים המתייחסים לבקשות המופנות לוועדה, לדיונים ולהחלטות הוועדה הם סודיים וחסויים.

על פי החוק , קטינות (עד גיל 18) יכולות לפנות לוועדה להפסקת הריון ולבצע הפסקת הריון גם ללא צורך בקבלת אישור הורה או אפוטרופוס לכך.

אין צורך בהסכמה , חתימה או ידיעה של האבא  המשוער.

גם לנשים מעל גיל 18, שאינן קטינות, ואפילו אם הן נשואות , אין צורך בהסכמה, חתימה או ידיעה של האבא המשוער.

הוועדה מתקיימת בנוכחות האישה בלבד.